Persoonlijk Memorandum

"Eigenlijk wisten we niet wat we er ons bij moesten voorstellen. Edith had een voorbeeld van een Persoonlijk Memorandum, zodat het voor ons duidelijk werd. Samen hebben we het ingevuld en nu hebben we alle belangrijke gegevens per onderdeel bij elkaar en hoeven we niet meer te zoeken. Een rustgevende gedachte, mocht er met een van ons wat gebeuren dan hebben we alles bij de hand."

Met een Persoonlijk Memorandum kunt u zowel belangrijke praktische zaken als persoonlijke wensen vastleggen. Het is een persoonlijk document met belangrijke informatie, zoals rekeningnummers, adressen, lopende verzekeringen, pensioen- en uitkeringsgegevens, inlogcodes, abonnementen en contracten. Zo zorgt u voor overzicht, rust en voorkomt u onnodig zoekwerk voor u zelf, maar ook voor uw nabestaanden.

Wat zijn uw wensen na overlijden? Wat heeft u zelf al geregeld en wat wilt u dat er nog geregeld gaat worden na uw overlijden? Het Persoonlijk Memorandum is een mooi document om uw wensen richting de nabestaanden te verwoorden en vast te leggen. Het schept duidelijkheid voor de nabestaanden in een hectische periode en ook voor rust en overzicht in het nu.

Afhankelijk van uw wensen, kan ik samen met u de inventarisatie maken en het memorandum opstellen. Bij het memorandum krijgt u een bewaarmap en blijft u te allen tijde zelf over uw gegevens beschikken. 

Waarom een Persoonlijk Memorandum?

  • Nabestaanden hebben één document met alle belangrijke gegevens, dit voorkomt onnodig zoekwerk
  • Wachtwoorden en toegangscodes staan overzichtelijk bij elkaar
  • Uw administratie wordt overzichtelijk, voor nabestaanden maar ook voor uzelf
  • Uw verzekeringen op een rij
  • Overzicht van abonnementen en lidmaatschappen met bijbehorende nummers
  • Een Persoonlijk Memorandum kan kostenbesparend werken omdat u overzicht krijgt in (overbodige) verzekeringen, abonnementen en lidmaatschappen

De kosten bedragen eenmalig € 150,00. Dit is inclusief 3 uur ondersteuning, een bewaarmap en een update in het volgende kalenderjaar.

Erkend Financieel Adviseur   Landelijk Platform Nabestaandenzorg